Tudnivalók a szóbeli felvételi beszélgetésrol Egészségügyi menedzser MSc képzés

 

Az MSc képzésre történo jelentkezés elfogadása:

A felvételi eljárási rend kritériumainak eleget tevo jelentkezot az elozetes (bemeneti) kredit elismerési eljárás eredményérol és a szóbeli felvételi elbeszélgetés idopontjáról az intézmény írásban tájékoztatja.

A felvételi szakmai elbeszélgetés idopontja:

2014. június 16. -2014. június 20.

A jelentkezoknek postai úton küldünk értesítést a megjelenés pontos idopontjára vonatkozóan.

A felvételi beszélgetés helyszíne:

Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar

Egészségügyi Menedzsment és Minoségirányítási Tanszék

Elméleti Tömb 1. emelet

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Pontszámítás:

A jelentkezok teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.

  A pontszámítás az alábbiak alapján történik:

•  Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy foiskolai képzésben szerzett oklevél minosítésének tízszerezése (max. 50 pont)

•  Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizonek max. 2 oldalas, írott anyagot (motivációs levelet) kell benyújtani, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát indokolja. A szóbeli elbeszélgetés során a jelölt szakmai és általános tájékozottságának, logikus gondolkodásának, a motivációs levél alapján megítélendo elkötelezettségének értékelését követoen max. 40 pont adható.

A szóbeli felvételi beszélgetés témakörei/kérdéscsoportjai:

•  Ön szerint melyek az egészségügy területén jelentkezo legjelentosebb problémák?

•  Ön szerint mire van hatása az egészségügy rendszerekben a menedzsmentnek?

•  Ön hogy látja az egészségügy humáneroforrás helyzetét?

•  Ön hogy látja az egészségügy finanszírozását?

•  Ön mit gondol az egészségügyi reformokról?

•  Többletpont (max. 10 pont):

•  többletpont szerezheto felsofokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont).

•  elonyben részesítés: maximum 5 többletpont adható a kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésében felsorolt felvételizoknek.

Felvételi döntés:

A felvételi döntést az Egyetem a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig meghozza. Az Egyetem a jelentkezo felvételérol szakonként, intézményi rangsor alapján, ponthatár alkalmazásával dönt. Az Egyetem figyelembe veszi az intézménybe felveheto államilag támogatott létszámkeretet

 

Ponthatár alatti eredménnyel senki nem veheto fel; kötelezo felvenni azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta.

Az Egyetem a felvételrol vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a jelentkezovel.

A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsooktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.

Javasolt irodalom:

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minoségbiztosítási alapismeretek, Dr. Boncz Imre (2012) Medicina Könyvkiadó Zrt. ( www.tankonyvtar.hu )

Amennyiben további kérdése lenne a szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban, kérjük, keresse b i zalommal Nagy-Belgyár Zsuzsa tanulmányi osztályvezetot (email: belgyar.zsuzsa@sph.unideb.hu)