Tudnivalók a szóbeli felvételi beszélgetésrol Egészségügyi menedzser MSc képzés

 

Az MSc képzésre történő jelentkezés elfogadása:
A felvételi eljárási rend kritériumainak eleget tevő jelentkezőt az előzetes (bemeneti) kredit elismerési eljárás eredményéről és a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontjáról az intézmény írásban tájékoztatja.


A felvételi szakmai elbeszélgetés időpontja:
2017. június 26. -2017. június 28.
A jelentkezőknek postai úton küldünk értesítést a megjelenés pontos időpontjára vonatkozóan.


A felvételi beszélgetés helyszíne:
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar
Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék
Elméleti Tömb 1. emelet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.


Pontszámítás:
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak alapján történik:
1, Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
2, Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot (motivációs levelet) kell benyújtani, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát indokolja. A szóbeli elbeszélgetés során a jelölt szakmai és általános tájékozottságának, logikus gondolkodásának, a motivációs levél alapján megítélendő elkötelezettségének értékelését követően max. 40 pont adható.
A szóbeli felvételi beszélgetés témakörei/kérdéscsoportjai:
•  Ön szerint melyek az egészségügy területén jelentkező legjelentősebb problémák?
•  Ön szerint mire van hatása az egészségügy rendszerekben a menedzsmentnek?
•  Ön hogy látja az egészségügy humánerőforrás helyzetét?
•  Ön hogy látja az egészségügy finanszírozását?
•  Ön mit gondol az egészségügyi reformokról?

3, Többletpont (max. 10 pont):
•  többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont).
•  előnyben részesítés: maximum 5 többletpont adható a kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésében felsorolt felvételizőknek.
Felvételi döntés:
A felvételi döntést az Oktatási Hivatal a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig meghozza. Az Oktatási Hivatal a jelentkező felvételéről szakonként, intézményi rangsor alapján, ponthatár alkalmazásával dönt. Az Oktatási Hivatal határozza meg az intézménybe felvehető államilag támogatott létszámkeretet.
Ponthatár alatti eredménnyel senki nem vehető fel; kötelező felvenni azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta.
Az Oktatási Hivatal a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a jelentkezővel.
A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.


Javasolt irodalom:
Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek, Dr. Boncz Imre (2012) Medicina Könyvkiadó Zrt. ( www.tankonyvtar.hu )
Amennyiben további kérdése lenne a szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban, kérjük, keresse bizalommal Nagy-Belgyár Zsuzsa tanulmányi osztályvezetőt (email: belgyar.zsuzsa@sph.unideb.hu).